ข้อมูลการขออนุญาต

พบข้อมูล {{data_map_count}} แห่ง

รวมพื้นที่ขอปลูก {{total_area}} ตารางเมตร

จำนวน {{total_plant}} ต้น

เปรียบเทียบย้อนหลัง

ดูรายละเอียด
หมายเหตุ ใบอนุญาตปลูกกัญชงอยู่ระหว่างต่ออายุ